Bli medlem i ACMP

Gjør følgende for å bli medlem i ACMP globalt og ACMP Norge:

  1. Gå til http://www.acmpglobal.org
  2. Klikk på «MEMBERSHIP» og «JOIN NOW»
  3. Velg «Non North America» lengst nede på siden
  4. Skriv inn bruker-id, fornavn og etternavn
  5. Velg «1 – Non North America – $119.00» og klikk på «Continue with the selected membership»
  6. Angi øvrige detaljer i din profil, og betalingsinformasjon, og klikk på «Submit»
  7. Klikk på «CHAPTERS» og «JOIN A CHAPTER» i toppmenyen
  8. Klikk på «ACMP Norge…» lenst nede på siden og følg instruksjonene

Da er du medlem av både ACMP Globalt og i den norske avdelingen!