Endringskonferansen

Torsdag 17. oktober 2019 arrangeres Endringskonferansen, for sjette gang,  i lokalene til OsloMet.

Adressen er Clara Holsts hus, Pilestredet 46, 0167 Oslo

Vi kommer naturligvis tilbake med mer informasjon så snart vi har et program å kunne lekke informasjon fra. Men hold gjerne av datoen allerede! 

————————————– 

Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. De tre første årene var det Skatteetaten, NAV og Arkivverket som arrangerte konferansen. I år som i fjor – og året før – er det ACMP Norge som er vertskap. ACMP Norge er et norsk fagnettverk for som deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals.