Endringskonferansen 2021

Aldri har vi stått i så mye endring som nå! Pandemien har tvunget de fleste av oss til å både jobbe og leve annerledes. På Endringskonferansen i år har vi samlet flere interessante tema som vil gi oss innsikt i ulike endringsprosesser, hvordan disse er påvirket av pandemien og hvordan fremtiden kan se ut.

Årets konferanse er i år digital og avholdes tirsdag 19. oktober fra kl. 9:00-15:00.
(Arrangeres i to deler med en lengre lunsjpause mellom bolkene).

Vi kan by på et spennende og variert program med mange aktuelle tema og foredragsholdere:

Radikal autonomi i endring

– Rune Bjerke, styreleder for ulike virksomheter og Yngvar Ugland, forbrukerteknolog i DNB 

Det eneste som er konstant er endring, har vi lenge hørt. Men nå vet vi også at ikke engang endringshastigheten er konstant. Den bare øker.

Rune Bjerke, styremedlem i flere virksomheter og Yngvar Ugland, forbrukerteknolog i DNB vil fortelle om viktigheten av radikal autonomi i en verden i endring, og dele erfaringer om hvordan lede i en slik verden, både som toppleder og hvordan man leder et team. Hør de fortelle mer her:

Toppleders dilemma og refleksjoner 
i endring

Maria Ervik Løvold, Konserndirektør Technology & Services i DNB

Vi vet det er krevende å gjøre større organisasjonsendringer er aldri enkelt, og det er ekstra utfordrende å gjøre det midt i en pandemi med alle medarbeiderne og ledergruppa på hjemmekontor.

Maria Ervik Løvold er konserndirektør i DNB for et område kalt Technology & Services med rundt 2.500 personer, hvorav omtrent 900 konsulenter. Området har ansvar for sentrale IT-tjenester, sikkerhet, AML, Operation og byggdrift.

Maria vil dele sine erfaringer og løfte noen dilemma fra en endringsprosess som ble påbegynt høsten 2020. Klikk på bildet nedenfor og få en smakebit:

Innovation of scale – om innovasjonsprosesser i store organisasjoner

– Simon Hill, CEO og grunnlegger av Wazoku

Wazoku er en internasjonal virksomhet som gjennom teknologi, metodikk og et globalt innovasjonssamfunn med 500 000 innovatører gir organisasjoner muligheten til å løse komplekse problemer og drive kontinuerlig innovasjon.

Simon Hill skal snakke om og vise eksempler på hvordan verdens mest innovative selskaper omfavner «Innovation of scale» for å skape gjennomslagskraftige endringer på tvers av alle aspekter i organisasjonen. Se en smakebit av foredraget hans her.

Finnes det suksessfaktorer for å rigge fremtidens arbeidsplass?

Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Thea Sivertsen, HR-leder i Lånekassen

Mange virksomheter ser nå på hvordan de skal løse arbeidshverdagen etter pandemien. Å fortsette med hjemmekontor i et eller annet omfang, ser ut til å være et alternativ for mange.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2020 gjennomgått all internasjonal forskning på hvordan hjemmekontor påvirker helse og arbeidsmiljø. Dette er det knyttet stor usikkerhet til, viser en ny kunnskapsoppsummering fra instituttet.

Molanders råd til norsk arbeidsliv på vei inn i post-koronaperioden, er at de tar hensyn til alle usikkerhetsmomentene når de rigger for en ny arbeidshverdag. De som treffer best, vil kunne få en gevinst når det gjelder både arbeidsmiljø og produktivitet. Det står mye på spill.

Som mange andre teknologidrevne virksomheter har Lånekassen jobbet hardt med å tiltrekke seg høyt kompetente IT-medarbeidere. Da det viste seg at søkerne var langt mer opptatt av målsettinger og arbeidsoppgaver enn av fast kontorsted, valgte de å utlyse seks IT-stillinger uten geografisk tilhørighet – de kunne jobbe og bo hvor som helst i landet.

Hvilke problemstillinger har dette gitt med hensyn til samhandling og arbeidsmiljø, og hvordan jobber Lånekassen med å møte disse?

På Endringskonferansen får du høre dem fortelle hva forskningen sier om arbeidsmiljø og produktivitet post korona og om hvordan samarbeide godt i hybride arbeidsformer.

Slik jobber vi for å mobilisere alle våre innovatører!

– Herman B. Smith, CDO i Multiconsult og Kristin Olsson Augestad, konserndirektør Region Oslo i Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. De kommer til Endringskonferansen for å fortelle om hvordan de jobber målrettet for å mobilisere for å øke innovasjonspotensialet i selskapet gjennom å skape en innovasjonskultur.

Her får dere en smakebit om hva dere vil få høre:

Fra nei til ja, da kemneren ble statlig

– Kristin Vold fra Skatteetaten og Bente Nordahl fra Bouvet

I oktober 2019 startet Skatteetaten forberedelsene for å overta skatteoppkreverfunksjonen (kemneren) fra kommunene. Etaten fikk åtte måneder på å ta imot over 1100 mennesker fra over 200 kommuner rundt om i landet. I tillegg skulle over 120 unike arbeidsprosesser endres for å tilpasses en enhetlig og landsdekkende oppgaveløsning. Endringsomfanget var stort for etaten, kommune-Norge og den enkelte berørte medarbeider. Overføringen skulle også skje uten konsekvenser for borgerne, etatens omdømme og proveny, samt arbeidsmiljø.

Kristin Vold, seniorrådgiver i Skatteetaten og Bente Nordahl, avdelingsleder for rådgivning, innføring og endring i Bouvet, var blant de som jobbet med endringsledelse i det hurtigarbeidende prosjektet som fikk ansvaret for å løse oppdraget.

Hør dem fortelle om hvordan endringsledelse var helt sentralt for at overføringen ble en suksess.

Utvikling og implementering på speed

– Anne Mari Lossius, organisasjonsutvikler i Origo, Oslo kommune

Da pandemien inntraff hadde Oslo kommune et brennende behov for å få rask oversikt i en usikker og uoversiktlig situasjon.

Oslo Origo videreutviklet et eksisterende digitalt produkt for digital avstandsoppfølging til bruk under korona, og implementere denne løsningen i 15 bydeler på 13 uker, med både innbyggere og ansatte i bydelene som brukere. Løsningen gjorde oppfølgingen av innbyggere som hadde korona eller var nærkontakter bedre og langt mer effektiv.

Anne Marie Lossius vil dele hvordan de jobbet og om viktigheten av tverrfaglige team – Felles innsiktsarbeid og samskapt utvikling mellom spesialister i tjenesten, utviklere, systemforvaltere, tjenestedesignere og organisasjonsutviklere.

På Endringskonferansen får du høre Anne Marie Lossius fortelle om hvilke suksesskriterier som gjorde at kommunen lyktes og hva de tar med videre i fremtidig tjenesteutvikling.

Verdt å merke seg…

Medlemmer av ACMP Norge får rabattert pris på Endringskonferansen. Hvis virksomheten din ønsker å melde på flere 10 deltakere, gis det grupperabatt. Ta kontakt på e-post: marit.teslo@gmail.com.